Historisches Bild

Herzlich Willkommen!

Up Knecht Ruprechts Sporen

Sneeit hett dat vannacht,
Moder seggt: „laht uns in uns Kreisstadt fahren,
villicht könt wi Ruprechts Treden noch gewahren!“

„Ach Moder,

hier kunn Knecht Ruprecht woll nich mehr.
Kiek, hier stunn sin Sack, seker de sin Puckel sehr!“

„Oh Moder, nu

kiek Di dit Schaufenster an,
of ik mi dat all wünsken kann?“

„Dit

Steckenpeerd dat wünsk ik mi!“

„Ik, ik harr

geern de moi Puppe för mi!“

„Ik dat Auto!“

„Ik de

Iesenbahn!“

Smüsterlachend kickt Moder ehr Kinner an:

Wenn Ji

alleen wünskt Jo de fein Saken,
wat sölt denn de Nahberskinner maken?“

Karin Steiner
18.11.2016