Historisches Bild

Herzlich Willkommen!
 


Ganz lies is dat noch


 


Ganz lies is dat noch, kin Vögel singt,


all Blömen se waakt up in’t Mörgenwind.


De Nacht wiekt nu den’n Dag, de gliek begünnt,


bold schient de Sünn, de Lucht un Warmt bringt.


 


Sünn waak up un laat Di sehen,


denn bloß van Di kummt allens hier


wat grönt un bleuht.


Bold seeg ik Di hoog an’t Hemel stahn,


mit Freid un Di kann dör’t Dag ik gahn.


 


Up’t Eer min Sünnschien in’t Leven,


dat weet elk un een,


up’t Eer min Sünnschien in’t Leven


büst Du ganz alleen.


 


De Nacht wiekt den Dag, bold schient de Sünn,


de uns Warmt bringt.


De Welt rögt sük in Busk un Flur,


un överall freit sük de Natur.


 


Sünn waak up un laat Di sehen,


denn bloß van Di kummt allens hier


wat grönt un bleuht.


Bold seeg ik Di hoog an’t Hemel stahn,


mit Freid un Di kann dör’t Dag ik gahn.


 


Up’t Eer min Sünnschien in’t Leven,


dat weet elk un een,


up’t Eer min Sünnschien in’t Leven


büst Du ganz alleen.


 


Du treckst elke Dag de sülvig Bahn,


un all rögt sük immer na Din Plaan.


Hope, de  büst Du alltied vör use Welt


wiel se sük dör Di neei uphellt.


 


Sünn waak up un laat Di sehen,


denn bloß van Di kummt allens hier


wat grönt un bleuht.


Bold seeg ik Di hoog an’t Hemel stahn,


mit Freid un Di kann dör’t Dag ik gahn.


 


Up’t Eer min Sünnschien in’t Leven,


dat weet elk un een,


up’t Eer min Sünnschien in’t Leven


büst Du ganz alleen.


 


Karin Steiner


09.04.2010