Historisches Bild

Herzlich Willkommen!
 


Wonnemaant Mai


 


 


Dat moiste van dat lang Jahr


is doch de Wonnemaant Mai.


Hier worden dusend Drööms wahr,


de Minsk föhlt sük so recht freei.


 


Vergeten is de Wintertied,


de Koll un de deep Sneei.


In`t Land maakt sük de Sünn so breed,


man tummelt sük an`n Baadsee.


 


Daar drievt un wasst dat zaart Gröön,


de Hemel strahlt in`n moiste Blau.


So mennig Hart fangt an to gleuhn,


al bi de eerst Partnerschau.


 


De Naam droggt de Mai to recht,


dat „M“ steiht för „Majestätisch“,


dat „A“ bedüt „Aufblührecht“,


un dat „I“ beseggt „Idyllisch“.


 


Horst Rehmann


06.05.2013