Historisches Bild

Herzlich Willkommen!
 


De Maler


 


So mennich een nömt sük Maler,


waarbi he gar nich malen kann.


Is so een Minsk een Prahler,


kiekt doch sien Biller richtig an.


 


He malt ok Aquarelle,


he pinselt krütz un quer.


Geiht all‘ns blots upde Schnelle,


egal, een Bild mutt de her.


 


Ok mutt he dat verklaren,


jede Klecks is Kunst – o.k.


Avers wenn Kinner Biller malen,


nömt man dat Pinselquäleree.


 


Herbert van Anken


14.06.2010