Historisches Bild

Herzlich Willkommen!

Sünnenunnergang an`n DollartFreij di over jede Stünn‘… 

..de du leevst up disse Welt.

Freij di. dat de Sünn` upgeiht,

un dat de Regen fallt.

Du kannst aamen, kannst föhlen,

kannst  up neje Wegen gahn.

Freij di, dat Annern di achten,

avers niks vun di verwachten.

Freij di an jede eenzeln Mörgen,

un dat een neje Dag begünnt.

Freij di an de Föörjohrsblömen,

as ook an de kolle Winterwind.

Du kannst hopen un ook kampen,

kannst dat Slimme tägen stahn.

Freij di, dat de düster Wulken

irgenwen weer vörover gahn.

Freij di doch an jede Avend,

dat du een Toohuus ook hest.,

Freij di an de moje Stünnen,

un vergeet dien Dages Last.

Du kannst leven, du kannst drömen

Jed`een kann di good verstahn.

Freij di over jede Stünn`

wiel dat Leven is so fein.

Herbert van Anken

26.10.2012