Historisches Bild

Herzlich Willkommen!

Ik hebb Di leev

 

För all wat Du för mi deihst,

för all dat wat Du frünnelk an mi seggst,

hebb ik Di leev.

 

För all dat Glück, wat Du mi schenkst,

för all de Leev de Du mi bringst,

hebb ik Di leev.

 

För Din Starkde un Tied,

för Din Hülp un Din Bliedskupp,

un för de Schuul, de Du mi giffst,

hebb ik Di leev.

 

In’t Binnerst van min Hart weet ik,

dat dat för mi immer bloß Di gifft:

Ik hebb Di leev.

 

 

Karin Steiner