Historisches Bild

Herzlich Willkommen!

Röslein rot“ up Platt

Seeg so`n Schnösel een Buurnroos

seute Roos in`ne Wischen

weer so lütt un wunnerfien

prescht he fix, schmiet se in Moos

Rösleen, Rösleen, Rösleen rood

seute Roos in`ne Wischen

Doch de Bursch de will nu fischen

seute Roos in`ne Wischen

Rösleen seggt: Dat kannst mi glöven

Rosleen glövt dit geiht nich good

Rösleen, Rösleen, Rösleen rood

seute Roos in`ne Wischen

De Bursch de kunn keen Damp ruut nehmen

begrappscht Rösleen in`ne Wischen

de seute Roos wehrt sük un steckt

de Bursch daal unnen in sien Gemächt

he muss nu jümmers lieden

Rösleen, Rösleen, Rösleen rood

seute Roos in`ne Wischen

Ilona Pagel

17.01.2013