Historisches Bild

Herzlich Willkommen!

Sömmer

an d`Hemel Wulken

witt un fien as Feren

bietje grau an`d Kant

een Fleger krattert dat Blau

man dor is nüms

de de Hemelsdör updeit

blot en Vagel quinkeleert in`n Waakbusch

Ursula Gressmann
15.07.2021