Historisches Bild

Nutella as Lockspies?

Nutella“ as Lockspies?                                      

 Wi
hebben de leevsten Frünnen op’n Dörp mit grote Gemüüsgoorn, mit Bargen an Appel
-un Plumbööm, riesige Rhabarberstauden un wat dat Hart op’n Land allens so
begehrt. – De ganze Stolt avers vun mien Frünnen  sünd in denn doren Höhnerstall de gackernden
Deerten, de uns af un an mit wunnerbore frische Eier un quittengeele Dotter
denn Köhlschrank füllt.

Nu
vertell mien Fründ körtens, dat he ’ne „Rott-op’n-Böön“ in denn Stall entdeck
harr un gor nich faststellen kunn, woanns dat dore Deert dor rinkommen
weer.  He harr allens akraat mit Draht un
beten Muurwark dicht maakt un liekes, de Rott weer jümmers weller maal to sehn.

Un
so kööm he för ’t „Rotten-fangen“ op de Idee, mit besten Rökerspeck in eene
Fall as Lockspies to versöken, as dat ut oolte Tieden künnig is. Avers dat
Deert harr ok na Dagen denn leckern Köder noch keen beten anröögt. – Verwunnert
över düssen Mißerfolg kreeg he gau an Stammdisch in ’n Döörpskroog denn plietschen
Raatslaag: „Du, sülvst Rotten hebben in moderne Tieden anner Lockspiesen in
Sinn un sünd bannig krüüsch wurrn. De Deerten röögt so ’n Rökerspeck nich maal
mehr an un sünd hüüttodaags so slau un totaal verwöhnt. Versöök dat eenfach
maal mit „Nutella“ , dor sünd de Deerten wohre Lekkersnuuten un totaal naarsch
op denn söten Smeerkraam, glööv mi dat!“ –

Grote
Twiefel? – Schull man dat „Rotten-fangen“ villiggt allerneegst doch maal
mit Brootopstrich „Nutella“ versöken? – Düsse Raatslaag kööm em jüst
een Dag vör denn 1. April to Ohren!? – 

Avers,
„Nutella“ hebben se un wi ok all liekes besorgt, denn eten sogoor ok wi so
geern as de leckersnutigen Deerten. Kann man düsse verwöhnten  Rotten villiggt verstahn?! – Ob mien Fründ je
mit „Nutella“ to Pott un Spood kommen deit?…….

Nu
mutt ik in Anhang vertellen, bi denn luurletzten Besöök in deren Dörp vertell
man uns stolt, dat allens mit „Nutella“ funktioneert hett. De Rott is
op denn söten Köder rinfulln…………..

Addi
Kahl