Historisches Bild

Herzlich Willkommen!
 


Sömmerdaags


 


Sömmer, dat is Laggen


in blaue Nachten un


Trillen van roodklört


Mohnblössems in de


Sünnengloor.


Sömmerscharren,


gold spinkelt Lücht


in de Kastanjeboomen,


witte Wulken krammen sück


an dat Hemelsblau,


lopen utnanner.


De Wald aamt, rukt na


wille Krüden,


över witt stippket Meden


summen Immen


un an d’ Avend


flammt de Hemel up.


 


Ursula Gressmann


21.05.2010